Optakt

Midtfyns Festivalen er vækket til live igen ved Dyrskuepladsen i Ringe, som fra 1976 og frem til 2003 dannede ramme for en smuk folkefest, hvor musikken og fællesskabet var omdrejningspunktet.

Netop derfor er Midtfyns Festivalens kerneværdier blevet til i samarbejde med en masse lokale ildsjæle, som d. 7. april 2018 mødte op for at sætte deres præg på en festival, der skal give sammenhold på tværs af det fynske lokalområde og i foreninger.

Festivalen vil ikke starte som den sluttede, men den fynske forankring skal være med til at bestemme størrelsen og omfanget.

Vi vil starte festivalen i det små og slår dørene op d. 24. & 25. maj 2019 til en folkefest med et fynsk fokus.

Mission. Vision. Værdi.

Mission
Vi vil skabe fælles ejerskab og stolthed over at være en del af festivalen midt på Fyn. Fællesskab og medejerskab, skal gå på tværs af generationer, kulturelle baggrunde, etnicitet og politiske holdninger.

Vi vil skabe et frirum, hvor ånd og nærvær er herskende og give plads til at være nysgerrige på og interesserede i hinanden som mennesker.

Vi vil skabe en musik- og oplevelsesfestival med blik og respekt for rødderne samt have øje for tidens ånd.

Vision
Vores vision er, at opbygge et stærkt fynsk sammenhold, hvor kendskabet og relationen til hinanden er det bærende element for, at vi sammen står stærkt om en fynsk og folkelig festival.

Vores vision er, at det er festivalgæsterne, som er aktive medskabere og er med til at forme indholdet både inden, under og efter festivalen.

Værdi
Alt, hvad vi gør, skal styrke det folkelige og fynske fællesskab, medejerskab og nærvær. Vores fælles værdi bunder i den traditionsbundne ånd, som vi altid vil bygge videre på.

Kerneværdier

Fællesskab
Glæde ved at skabe noget sammen. Vi har hver især en unik rolle for at gøre festivalen uforglemmelig.

Medejerskab
Det er vores allesammens festival, som tager udgangspunkt i den fynske forankring og det fynske fællesskab. Vi er festivalen.

Ånd
Festivalen bygger på den tidligere kulturarv, som både nutidens og fremtidens Midtfyns Festival skal bære med sig.

NÆRVÆR
Vi møder hinanden ved at være sammen om oplevelserne på festivalen, nysgerrige på dem vi er, glemme hverdagens jag og hengive os til nuet.

Indholdsområder

Musik
Udover almindelige koncerter, vil vi skabe anderledes musikoplevelser end, der forventes på en festival. Musikere vil også have mulighed for at fortælle om baggrunde for sangene og spille dem i små intime rammer og sammen med andre musikere eller kunstformer skabe en særlig oplevelse for gæsterne.

Folkelighed
Festivalen skal være for alle. Det skal være folkets festival, og det betyder, at det fynske medansvar og ejerskab er vigtigt. Det skabes ved, at vi involverer fynske borgere, så indholdet bliver vedkommende og relevant for den fælles oplevelse.

Nostalgi
Første festival hylder nostalgien omkring den gamle. Vi dedikerer et området til nostalgien i folkehøjde, der fungerer som et levende og interaktivt museum, hvor unge og tidligere festivalgæster kan opleve både historien og udviklingen af festivalen. Gæsterne vil kunne møde mennesker, som har noget på hjertet om livet på og omkring festivalen.

Samarbejde
Vi vil skabe et nært og stærk bånd mellem de forskellige erhverv og samarbejdspartnere ved primært brug af fynske aktører. Gennem samarbejde vil vi udnytte alle de gode kræfter og kompetencer, fra både private, fynske foreninger og erhvervsdrivende for derigennem at skabe vækst.

Unge
Fredag d. 24. maj 2019 kl. 10.00-14.00 samles 6.-9. klasser fra hele kommunen på festivalen. De unge mødes på tværs af skoleformer og sammen arbejde med planlagte aktiviteter. De vil mærke, de er en del af et fællesskab, at fællesskabet er en del af noget større og de opprioriteres. Dette skal være med til at skabe en unik oplevelse for de unge.

Arrangørgruppen

Sune Vesterlund
Direktør – Atmosfære, musik, presse, sponsorer & økonomi
sv@midtfynsfestival.dk

Brian Lund
Produktion
bl@midtfynsfestival.dk

Morten Knudsen
Produktion
mk@midtfynsfestival.dk

Martin Bager Wulff
Forplejning & kommunikation
mw@midtfynsfestival.dk

Henriette Búk
Børn & Unge
hb@midtfynsfestival.dk

Mikkel Bruun Svendsen
Frivillige
ms@midtfynsfestival.dk

Kim Skovby Klindt
Foreninger
kl@midtfynsfestival.dk

Didde Raahede Børsting
Børn & Unge
dr@midtfynsfestival.dk

Bestyrelsen

Sabina Kethelz
Formand
kethelz@gmail.com

Lasse Helner
Næstformand
lasse@svendborgrocks.dk

Natasha Mehlsen
Kasserer
nmehlsen@deloitte.dk

Martin Bager Wulff
Bestyrelsesmedlem
mw@midtfynsfestival.dk

Kim Aas
Bestyrelsesmedlem
kimaasc@gmail.com

Jeppe Sand
Bestyrelsesmedlem
kontor@detskraateater.dk

Sten Lillelund
Bestyrelsesmedlem
steen@rainbow-entertainment.dk

Lars Høstrup
Suppleant
larshoest@yahoo.dk

Peter Liisberg
Suppleant
pldk@outlook.dk

Det Musikalske Råd

Lasse Helner
lasse@svendborgrocks.dk

Tommy Hovgaard
musikvaerkstedet@ga-net.dk

Christian Juncker
theeverydays@hotmail.com

Stina Bekker
stinabekker99@hotmail.com

Simone Rolsted
SimoneMJ@live.dk

Nadine Alvarez
nadine@nlpro.dk